Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Adamovic - BCN-S 1264

General
Familia:
SCROPHULARIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Port de Pallers
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici