Veronica alpina L. - BCN-S 1282

General
Familia:
SCROPHULARIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota la Pala de Sudorn
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici