Astrantia minor L. - BCN-S 1296

General
Familia:
APIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Pletiu de la Coveta (Monestero)
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici