Aconitum vulparia Reichenb. - BCN-S 1307

General
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre la Font del Graller
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici