Ranunculus alpestris L. - BCN-S 1421

General
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Canal del Tonedor.
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici