Carex atrata L. subsp. aterrima (Hoppe) Celak. - BCN-S 1435

General
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Estanh Plan (Colomèrs)
Recol·lectors:
Petit, A. & Guardiola, M.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici