Sagina saginoides (L.) Karsten - BCN-S 1468

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Clots de Muntanyó
Recol·lectors:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici