Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas - BCN-S 193

General
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre l'Hospital de Viella
Recol·lectors:
Pedrola, C. & Berdalet, E.
Consulta: