Narcissus poeticus L. - BCN 25992

Espècies amenaçades
Familia:
AMARYLLIDACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Barcelona, Garraf: Macizo del Garraf, hacia Palau Novella, junto a la estación de rádar
Recol·lectors:
Molero Briones, Julià
Consulta:
Exsiccata Florae Ibericae et Balearicae - 1991. C. Benedí & J. Molero.