Daphne alpina L. - BCN 1722

Espècies amenaçades
Familia:
THYMELAEACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Serra de Cadí: Vall de Pí
Recol·lectors:
Vigo Bonada, Josep; Farràs i Blas, Antoni; Masalles Saumell, Ramon Maria & Velasco Batlle, Eulàlia