Sideritis maireana Font Quer & Pau in Font Quer - BCN 18032

Tipus Cormòfits
Familia:
LAMIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, sobre Bu-Meziat (Atles rifeny).
Recol·lectors:
no consta