Limonium gibertii (Sennen) Sennen - BCN 1929

Espècies amenaçades
Familia:
PLUMBAGINACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Tamarit
Recol·lectors:
no consta