Hypericum pulchrum L. - BCN 25743

Espècies amenaçades
Familia:
CLUSIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Cervera del Pisuerga
Recol·lectors:
Losa España, Taurino Mariano