Crassula campestris (Eckl. & Zeyh.) Endl. - BCN 25744

Espècies amenaçades
Familia:
CRASSULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Catalaunia. Inter locos Sta María de Cervelló et les Casetes
Recol·lectors:
Vigo Bonada, Josep & Terradas, J.