Cutandia maritima (L.) Barbey - BCN 32433

Espècies amenaçades
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Illa de Buda
Recol·lectors:
Carreras Raurell, Jordi & Soriano Tomàs, Ignasi