Astragalus alpinus L. - BCN 32528

Espècies amenaçades
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Font del Graller.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès