Campanula scheuchzeri Vill. - BCN 32533

Espècies amenaçades
Familia:
CAMPANULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Congesta Gran.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès