Arenaria biflora L. - BCN 33269

Espècies amenaçades
Familia:
CARYOPHYLLACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Port de Ratera.
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert