Juncus trifidus L. - BCN 33295

Espècies amenaçades
Familia:
JUNCACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Port de Ratera.
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert