Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori - BCN 33296

Espècies amenaçades
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Planamonors (Alta Ribagorça).
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès