Oreochloa blanka Deyl - BCN 33727

Espècies amenaçades
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Port de Ratera.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès