Pedicularis comosa L. - BCN 33732

Espècies amenaçades
Familia:
SCROPHULARIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Pala d'Eixe.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès