Equisetum hyemale L. - BCN 25740

Espècies amenaçades
Familia:
EQUISETACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota l'estany de Malniu. La Cerdanya
Recol·lectors:
Soriano Tomàs, Ignasi & Perarnau, R.