Carex frigida All. - BCN 44714

Espècies amenaçades
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Barranc de Conangles
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert