Succowia balearica (L.) Medik. - BCN 26014

Espècies amenaçades
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Castelldefels; Pic del Martell.
Recol·lectors:
Font Castell, Francesc Xavier