Betula pendula Roth - BCN 44825

Espècies amenaçades
Familia:
BETULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Vall de Peguera
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert