Allium victorialis L. - BCN 44832

Espècies amenaçades
Familia:
LILIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Vall de Molières
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert