Arabis ciliata R.Br. - BCN 44845

Espècies amenaçades
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Canal de les Estanyeres
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert