Astragalus sempervirens Lam. subsp. catalaunicus (Braun-Blanq.) M.Laínz - BCN 44854

Espècies amenaçades
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota el Pic de Gelada
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert