Crepis albida Vill. - BCN 10336

Tipus Cormòfits
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Vallirana au Lledoner
Recol·lectors:
no consta
bcn10336_a.jpg