Ranunculus sceleratus L. - BCN 10939

Espècies amenaçades
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Baix Ebre, Delta de l'Ebre, Punta del Fangar, pr. del Mas dels Bascos
Recol·lectors:
Pérez Haase, Aaron; Caño Pérez, Lidia & Corria, Robin