Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer - BCN 14424

Espècies amenaçades
Familia:
CISTACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Tibidabo. Valldaura (Horta)
Recol·lectors:
Casas Sicart, Creu