Aquilegia pyrenaica DC. subsp. guarensis (Losa) Rivas Mart. - BCN 3678

Tipus Cormòfits
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sierra de Guara
Recol·lectors:
no consta
bcn3678_a.jpg