Misopates chrysotales (Font Quer) Rothm. - BCN 17245

Tipus Cormòfits
Familia:
SCROPHULARIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Bocoia: prop de Marsa Saguira (litoral rifeny).
Recol·lectors:
no consta