Arabis josiae Jahand. & Maire - BCN 17301

Tipus Cormòfits
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Serra d'Iguermalez (Atles rifeny).
Recol·lectors:
no consta