Ruta chalepensis L. - BCN 17313

Tipus Cormòfits
Familia:
RUTACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Bocoia: Yebel Malmusi (litoral rifeny).
Recol·lectors:
no consta