Centaurea seridis L. - BCN 17961

Tipus Cormòfits
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Beni Urriaguel, prop d'Axdir (litoral rifeny).
Recol·lectors:
no consta