Vicia cedretorum Font Quer - BCN 20109

Iter Maroccanum - Font Quer
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Yebel Tiziren (Gomara)
Recol·lectors:
no consta