Erodium petraeum (Gouan) Willd. subsp. glandulosum (Cav.) Bonnier - BCN 25742

Espècies amenaçades
Familia:
GERANIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Bagà: Roc Negre
Recol·lectors:
Soriano Tomàs, Ignasi