Crucianella maritima L. - BCN 32430

Espècies amenaçades
Familia:
RUBIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Platja de l'Aufacada
Recol·lectors:
Curcó Masip, Antoni