Androsace carnea L. - BCN 32524

Espècies amenaçades
Familia:
PRIMULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Clot de la Pena.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès