Arnica montana L. - BCN 32526

Espècies amenaçades
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Pletiu de la Cubeta.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès