Achillea pyrenaica Sibth. ex Godr. - BCN 33265

Espècies amenaçades
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Font del Graller.
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert