Meum athamanticum Jacq. subsp. athamanticum - BCN 33721

Espècies amenaçades
Familia:
APIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Costes de Llacs.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès