Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. - BCN 33723

Espècies amenaçades
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Port de Ratera.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès