Paradisea liliastrum (L.) Bertol. - BCN 33730

Espècies amenaçades
Familia:
LILIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Cantals de Monestero.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès