Rhododendron ferrugineum L. - BCN 33870

Espècies amenaçades
Familia:
ERICACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Font del Graller.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès