Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea - BCN 44700

Espècies amenaçades
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre el Clot de la Bassa (Espot)
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert