Centaurea montana L. - BCN 44709

Espècies amenaçades
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Prats d'Aiguamòg (sobre Tredòs)
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert