Carex echinata Murray - BCN 44712

Espècies amenaçades
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Estany de Llebreta.
Recol·lectors:
no consta